Laboratorium biologii molekularnej, hodowli komórek i tkanek

Laboratorium Biologii Molekularnej, Hodowli Komórek i Tkanek to uzupełnienie posiadanej aparatury o technikę mikroskopii cytogentycznej, która stwarza możliwość rozszerzenia badań na poziomie chromosomowym. Analizy metodami hybrydyzacji in situ, pozwalają na stwierdzenie zmian na poziomie cytogenetycznym, mogących leżeć u podłoża niepowodzeń w zapłodnieniu/utrzymaniu ciąży. Analizy macierzy tkankowych pozwolą na znaczne skrócenie czasu i obniżenie kosztów w wypadku badań histologicznych na dużej liczbie zwierząt.

W Laboratorium Biologii Molekularnej, Hodowli Komórek i Tkanek funkcjonują następujące pracownie
 1. Pracownia biologii molekularnej;
 2. Pracownia hodowli komórek i tkanek.
 

Centrum Badań Biomedycznych SGGW, Tel: 22 5936185, Fax: 22 5936191, ul. Nowoursynowska 100, 02-797 Warszawa