Pracownia hodowli komórek i tkanek

Pracownią hodowli komórek i tkanek daje możliwość wykorzystania hodowli komórek, metod nanotechnologii, jak i terapii komórkowej w badaniach prowadzonych na światowym poziomie. Pracownia ta wesprze obszar badań obejmujący m.in. prace nad wykorzystaniem komórek macierzystych i innych w terapii różnych chorób.
Pracownią hodowli komórek i tkanek wyposażona jest m.in. w:
 • Slicer do przygotowania skrawków mikronowych do inkubacji in vitro,
 • Inkubator trójgazowy o pojemności 163 l z automatyczną sterylizacją,
 • Automatyczny licznik komórek,
 • Mikroskop odwrócony z fluorescencją,
 • Komora laminarna klasy II z wyposażeniem,
 • Czytnik wielodetekcyjny na mikropłytki.
 

Centrum Badań Biomedycznych SGGW, Tel: 22 5936185, Fax: 22 5936191, ul. Nowoursynowska 100, 02-797 Warszawa