Laboratorium biotechnologii

Laboratorium Biotechnologii zostało wyposażone w aparaturę do prowadzenia badań z zastosowaniem najnowszych, a zarazem najbardziej zaawansowanych technik biotechnologii gamet i zarodków. Prowadzi ono badania eksperymentalne i kliniczne w zakresie:
 • metod wspomaganego rozrodu i ich zastosowania w medycynie weterynaryjnej,
 • zastosowania procedur biotechnologicznych gamet i zarodków,
 • ksenotransplantacji tkanki jajnikowej i tkanki jąder,
 • zaawansowanych metod kriokonserwacji gamet i zarodków,
 • stosowania komórek macierzystych,
 • ekspresji genów zarodkowych i matczynych podczas implantacji.

Szczególnie zakres działalności eksperymentalnej stanowi wykorzystanie modeli zwierzęcych w badaniu niepłodności męskiej i żeńskiej dla zdrowia człowieka.
Główne kierunki badawcze to:
 • optymalizacja procedur produkcji zarodków zwierzęcych in vitro,
 • zastosowanie technik mikromanipulacyjnych a szczególnie:
   - docytoplazmatyczna iniekcja plemników (ICSI),
   - docytoplazmatyczna iniekcja dobranych morfologicznie plemników (IMSI),
   - laserowa mikrochirurgia zarodków,
   - biopsja blastomerów i trofoblastu do przed implantacyjnej diagnostyki genetycznej (PGD/PGS)
 • zastosowanie technik kriokonserwacji gamet, zarodków, tkanek jajnika i jąder.

W zakresie badań klinicznych stosowane są najnowsze techniki diagnostyczne w postaci:
 • wspomaganej komputerowo analizy nasienia (CASA),
 • określenia integralności DNA plemników,
 • badania morfologicznego organelli ruchliwych plemników (MSOME),
 • poklatkowego monitorowania rozwoju zarodków (TLMED).

Techniki te umożliwiają dokładne ustalenia wpływu różnych czynników na procesy fizjologiczne i patologiczne w układzie rozrodczym.
Laboratorium Biotechnologii wyposażona jest m.in. w:
 • Nowoczesny system do mikromanipulacji, klonowania i transgenezy,
 • Pompę do aspiracji oocytów,
 • Mikroskop do systemu monitorowania poklatkowego rozwoju zarodków,
 • Badawczy, zmotoryzowany mikroskop odwrócony do obserwacji w jasnym polu, w świetle spolaryzowanym, w kontraście interferencyjno-różniczkowym oraz w kontrakcie modulacyjnym,
 • Urządzenia do wytwarzania mikropipet do mikromanipulacji,
 • Komorę laminarną klasy II z 2 ogrzewane powierzchnie pracy z monitorem, lampą UV,
 • Stół antywibracyjny pod mikroskopy,
 • System do przechowywania materiału biologicznego w parach azotu przy temperaturze -190C z kontrolą poziomu azotu i alarmy na temperaturę.
 

Centrum Badań Biomedycznych SGGW, Tel: 22 5936185, Fax: 22 5936191, ul. Nowoursynowska 100, 02-797 Warszawa