Laboratorium Diganostyki obrazowej

W CBB będą realizowane badania naukowe na zwierzętach w sposób i metodami zachowującymi wszelkie normy etyczne i ich dobrostan. W Polsce doszło do znaczącego ograniczenia badań naukowych na zwierzętach i nieproporcjonalnego rozwoju technik badawczych in vitro. Zapotrzebowanie człowieka na kolejne osiągnięcia nauki w leczeniu chorób jest ogromne, a odosobnione techniki badawcze in vitro nie są w stanie zapewnić sukcesu. Badania na zwierzętach laboratoryjnych nie zawsze są odpowiednim modelem do oceny zjawisk zachodzących u zwierząt użytkowych (świń i bydła), a także u człowieka. Trudno realizować badania naukowe na światowym poziomie, na modelu zwierzęcym bez możliwości weryfikacji na modelu in vivo, z zachowaniem najwyższych standardów etycznych, zarówno w przypadku zwierząt laboratoryjnych (szczury, myszy) jak i użytkowych (świnia, koza, owca itd.). Z tego wynika ogromna potrzeba badań z wykorzystaniem technik in vivo pozwalających na obrazowanie zachodzących zjawisk w organizmie. Takiemu zapotrzebowaniu wychodzi naprzeciw m.in. metoda rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej skupione w Laboratorium Diagnostyki Obrazowej z: Pracownią tomografii i rezonansu magnetycznego oraz Salą demonstracyjną diagnostyki obrazowej.

W Laboratorium Diagnostyki Obrazowej funkcjonują następujące pracownie:
  1. Pracownia tomografii i rezonansu magnetycznego;
  2. Sala demonstracyjna diagnostyki obrazowej.
 

Centrum Badań Biomedycznych SGGW, Tel: 22 5936185, Fax: 22 5936191, ul. Nowoursynowska 100, 02-797 Warszawa