Pracownia tomografii i rezonansu magnetycznego

Projekt obejmuje utworzenie Pracowni wyposażonej w rezonans magnetyczny (MRI) pozwalający na realizację innowacyjnych badań naukowo-klinicznych na modelu zwierzęcym, w zakresie biomedycyny w obszarze:
 • badań morfologicznych,
 • badań dyfuzyjnych,
 • badań w obrębie całego ciała,
 • badań perfuzyjnych, również perfuzja bez kontrastu,
 • badań neurologicznych i czynnościowych mózgu
 • traktografii.

Pracownia wyposażona w tomograf komputerowy (CT) daje możliwość nieinwazyjnego obrazowania spiralnego. Badania CT stały się bardziej złożone i wymagające, wobec zwiększającej się liczby zmieniających się parametrów. Co ważne nowe techniki dają możliwości zarówno zmniejszenia dawki promieniowania, jak i istotnego zwiększenia ekspozycji. Pracownia dysponuje nowymi oraz udoskonalonymi zastosowaniami CT, takimi jak:
 • wirtualna kolonoskopia,
 • tomografia serca,
 • angiografia-CT.

Metody MRI jak i CT pozwalają na przenoszenie kolejnych badań na model zwierzęcy, z możliwością bieżącej oceny ich wyników odnoszących się do funkcji organów i narządów jak i proponowanych metod terapii szczególnie w takich chorobach cywilizacyjnych jak:
 • choroby onkologiczne,
 • choroby krążeniowe,
 • choroby metaboliczne,
 • itd.

Innowacyjne rozwiązania to m.in.:
 • szczegółowa ocena morfologiczna w badaniach klatki i abdominalnych,
 • pobieranie materiału do badań cytologicznych metodą biopsji cienkoigłowej pod kontrolą tomografu, z wyznaczeniem i kontrolą ścieżki narzędzia oraz obrazem przestrzennym 3D w celu uniknięcia uszkodzenia istotnych narządów,
 • diagnostyka chorób transmisyjnych oraz terapia guzów nowotworowych metodą termoablacji (FUS - Focused Ultrasound Surgery / HIFU - High Intensity Focused Ultrasound);
 • ocena terapii stosowanych w chorobach płuc przez ocenę perfuzji płuc w badaniach dwu-energetycznych.
 

Centrum Badań Biomedycznych SGGW, Tel: 22 5936185, Fax: 22 5936191, ul. Nowoursynowska 100, 02-797 Warszawa