Laboratorium nanotechnologii i nanoinżynierii

Laboratorium Nanotechnologii i Nanoinżynierii jest przeznaczone do wszechstronnego badania nanomateriałów najnowszych generacji w zetknięciu z żywymi organizmami, podczas unikalnych badań modelowych na liniach komórkowych, szczepach mikroorganizmów oraz zwierzętach laboratoryjnych.

Projekt Centrum Badań Biomedycznych zakłada poszerzenie możliwości funkcjonowania Laboratorium Nanotechnologii i Nanoinżynierii, poprzez dodanie:
 • modułu FLIM do posiadanego mikroskopu konfokalnego z laserem białym typu supercontinuum i systemem pulse-picker, służącego do pomiaru czasu życia fluorescencji nanocząstek. Obecnie w mikroskopie konfokalnym dostępnych jest 9 linii wzbudzenia w płynnym zakresie od 480 do 680 nm i linia 405 lasera GaN. Możliwa jest detekcja sygnału fluorescencyjnego przez fotopowielacze z jednoczesną rejestracją czasu życia fluorescencji w pełnym zakresie wzbudzenia.

Realizacja badań to również potrzeba analizy ilościowej i opracowania statystycznego uzyskanych wyników, temu będzie służył:
 • unikatowy automatyczny, mikroskopowy system cytometrii obrazowej przeznaczony do analizowania i oceny ilościowej komórek w tkankach, hodowlach komórkowych, wycinkach TMA i wymazach - Narzędzie to łączy szczegółowe informacje morfologiczne oferowane przez mikroskopię z najwyższą dokładnością wielokanałowej cytometrii przepływowej.
System ten zapewnia pełną wydajność do zastosowań w badaniach weterynaryjnych i medycyny człowieka w dziedzinie rozrodczości, immunologii, onkologii, patomorfologii, hematologii, dermatologii, urologii, analizy klinicznej, genetyki w tym uszkodzeń materiału genetycznego  itp.

W Laboratorium Nanotechnologii i Nanoinżynierii pracują również:
 • Urządzenie do przyżyciowego obrazowania małych zwierząt laboratoryjnych (z cyfrowym systemem RTG), umożliwiające nieinwazyjną lokalizację i rejestrację biomarkerów in vivo w strukturze kości i tkankach miękkich małych zwierząt,
 • Analizator do jednoczesnego oznaczania wielkości cząstek, masy cząsteczkowej i Z-potencjału,
 • Cytometr przepływowy o wysokiej czułości do badania małych cząstek,
 • Nowoczesna zwierzętarnia dla myszy oraz szczurów umożliwiająca prowadzenie doświadczeń na zwierzętach laboratoryjnych w warunkach kontrolowanego środowiska.
 

Centrum Badań Biomedycznych SGGW, Tel: 22 5936185, Fax: 22 5936191, ul. Nowoursynowska 100, 02-797 Warszawa