Pracownia elektromiografii

Dla badań biomedycznych o charakterze wdrożeniowym, modele zwierzęce są niezbędne także dla zrozumienia mechanizmów działania nowych leków i biologicznie aktywnych składników (suplementów diety i dodatków do pasz dla zwierząt itd.) oraz poznawania nowych działań i niepożądanych efektów, co jest nie do uchwycenia technikami in vitro. Odrębnego komentarza wymagają badania chronobiologiczne, uwzględniające nie tylko chronofizjologię, ale także dynamicznie rozwijające się działy chronofarmakologii. Takiemu zapotrzebowaniu wychodzi naprzeciw wyposażenie Pracowni Elektromiografii.

Pracowni Elektromiografii to uzupełnienie posiadanej aparatury o zintegrowanych system transmiterów cyfrowych umożliwiających prowadzenie długotrwałych, podstawowych jak i stosowanych, badań naukowych wykorzystujących metody przeżyciowej rejestracji potencjałów bioelektrycznych dorównujące światowemu poziomowi.
Wyposażenie pracowni umożliwia prowadzanie doświadczeń na zwierzętach (in vivo) z chronicznie zaimplantowanymi elektrodami i biosensorami do rejestracji parametrów fizjologicznych takich jak:
 • aktywność elektryczna mięśni gładkich,
 • aktywność elektryczna mięśni szkieletowych,
 • aktywność elektryczna tkanki nerwowej,
 • temperatura wewnętrzna ciała,
 • ciśnienia i przepływu krwi,

W pracowni zgromadzono unikatową w Polsce aparaturę do wielokanałowych rejestracji fizjologicznych, równolegle na 16 zwierzętach, a pracownicy posiadają ponad 20-letnie doświadczenie w pracy technikami telemetrycznymi (rejestracje emg m.in. układu rozrodczego, przewodu pokarmowego, układu moczowego u różnych gatunków zwierząt) pod stałym nadzorem.
Wśród najważniejszych elementów systemu, wyróżnić można:
 • Implanty telemetryczne (DSI):
   - Nadajnik do pomiaru biopotencjały aktywności bioelektrycznej, temperatury i aktywności ruchowej,
   - Nadajnik do pomiaru dwóch kanałów ciśnienia, jednego kanału biopotencjału aktywności bioelektrycznej, temperatury i aktywności ruchowej,
 • Aparaturę do rejestracji, archiwizacji i analizy danych;
 • System do monitorowania operacyjnego.
 

Centrum Badań Biomedycznych SGGW, Tel: 22 5936185, Fax: 22 5936191, ul. Nowoursynowska 100, 02-797 Warszawa