37 257 561,85 PLN

Wartość projektu

 

35 294 118,00 PLN

Kwota kosztów kwalifikowanych

BUDŻET PROJEKTU NETTO 35 294 118,00 PLN W TYM:

 •  Laboratorium Diagnostyki Obrazowej –  25 183 670,50 PLN;
 •  Laboratorium Biologii Molekularnej, Hodowli Komórek i Tkanek –  1 547 366,00 PLN;
 •  Laboratorium Nanotechnologii i Nanoinżynierii –  6 729 650,39 PLN;
 •  Laboratorium Biotechnologii –  1 097 111,54 PLN;
 •  Pracownia Elektromiografii –  554 318,33 PLN;
 •  Zarządzanie projektem – 28 105,00 PLN;
 •  Promocja projektu –  153 896,24 PLN..
 

Centrum Badań Biomedycznych SGGW, Tel: 22 5936185, Fax: 22 5936191, ul. Nowoursynowska 100, 02-797 Warszawa