CELE

Innowacyjność!

CENTRUM BADAŃ BIOMEDYCZNCH (CBB)

Celem projektu jest stworzenie odpowiedniej bazy lokalowej i jej wyposażenie w nowoczesną aparaturę badawczą umożliwiającą prowadzenie zaawansowanych badań in vitro oraz in vivo w zakresie fizjologii i patofizjologii zwierząt użytkowych oraz badań biomedycznych na modelu zwierzęcym, rozumianym również, jako model dla człowieka.

Celem ogólnym jest przyspieszenie tempa rozwoju nauk weterynaryjnych, medycznych i biotechnologicznych w Polsce i zbliżanie go do poziomu krajów wysokorozwiniętych.

Celem bezpośrednim jest rozwój innowacyjnych badań w obszarze nauk klinicznych i fizjologicznych w oparciu o nowoczesne techniki badawcze, odpowiadające najwyższym światowym standardom.
 

ROZWÓJ

INNOWACYJNYCH BADAŃ

w obszarze nauk klinicznych i fizjologicznych.

 

PRZYSPIESZENIE

TEMPA ROZWOJU

nauk weterynaryjnych, medycznych i biotechnologicznych w Polsce.

BAZA LOKALOWA

Stworzenie odpowiedniej bazy lokalowej.

 

APARATURA BADAWCZA

Nowoczesna aparatura badawcza umożliwiającą prowadzenie zaawansowanych badań naukowych  i klinicznych.

CEL OGÓLNY

Rozwój nauk weterynaryjnych, medycznych i biomedycznych  do poziomu krajów wysokorozwiniętych.

 

CEL BEZPOŚREDNI

Rozwój innowacyjnych badań w obszarze nauk klinicznych i fizjologicznych.

Centrum Badań Biomedycznych SGGW, Tel: 22 5936185, Fax: 22 5936191, ul. Nowoursynowska 100, 02-797 Warszawa