Otwarcie Centrum Badań Biomedycznych SGGWw Warszawie oraz Konferencja Naukowa w ramach Obchodów 200-lecia uczelni 1816 - 2016 od Instytutu  Agronomicznego w Marymoncie do Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
Kierownik Projektu Centrum Badań Biomedycznych

mają zaszczyt zaprosić na
 
UROCZYSTE OTWARCIE CENTRUM BADAŃ BIOMEDYCZNYCH ORAZ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ
w dniu 9 października 2015 roku, o godzinie 10.00 w Klinice Katedry Chorób Dużych Zwierząt na Wolicy, Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW
w Warszawie, ul. Nowoursynowska 100, 02-797 Warszawa

PROGRAM UROCZYSTOŚCI

OPENING CEREMONY / CEREMONIA OTWARCIA
M Rector WULS,
Minister of Science and Higher Education,
Minister of Agriculural and Rural Development,
Marshal of the Mazowieckie V oivodeship,
Dean of the V et. Med. Faculty ,
President of GE Healthcare Johna Flannery,
Chair: Zdzisław Gajewski/ Romulad Zabielski.

LABORATORIES PRESENTATION / PREZENTACJA LABORATORIÓW
Lab. Nanotechnology
Lab. Video-surgery
Lab. Electrophysiology
Lab. Biotechnology
Lab. Molecular Biology
Lab. MRI / CT

CONFERENCE / KONFERENCJA
„IMPLICA TIONS OF TRANSLA TIONAL BIOMEDICALRESEARCH: CURRENT VIEWS AND FUTURE PERSPECTIVES”.

Kategoria: Slideshow
Odsłony: 3580

Centrum Badań Biomedycznych SGGW, Tel: 22 5936185, Fax: 22 5936191, ul. Nowoursynowska 100, 02-797 Warszawa